Business Intelligence представља сет методологија и софтверских алата за идентификацију, извлачење и анализу пословних података, који омогућавају:

 • ефикасније коришћење података
 • претварање података у информације потребне за доношење пословних одлука

Power Business Intelligence омогућава једноставан приступ јавним или корпоративним подацима:

 • Претраживање јавних или корпоративних података
 • Селекцију и трансформисање података ради лакше анализе
 • Повезивање података из различитих извора
power bi sales marketing

Снимак екрана контролне табле

Оно што посебно издваја овај алат је опција визуализације података, која омогућава:

power bi customer profitability

Креирање прилагођених модела података доприноси:

 • Обликовању садржаја извештаја према потребама различитих нивоа менаџмента компаније
 • Креирање конекције, прилагођене метрике, хијерархије, кључних показатеља пословања
 • Брзу и једноставну анализу података

Каталози података који се могу претраживати омогућавају претраживање корпоративних података којима управља IT сектор или упита сачуваних у Power BI. Поред тога, у сваком тренутку је могуће пратити коришћење података унутар организације. Извештаји су засновани на HTML5 технологији и може им се приступити са било ког мобилног уређаја.

Информатикини стручњаци су ту да помогну увођење и конфигурацију BI-а алата у компанији, као и да пруже услуге пословног консалтинга и Microsoft обука у овлашћеном Microsoft Наставном центру.

Предност Power BI-a:

 • Флексибилност – на коју корисник рачуна када преузима податке из извора. Извор података којима приступа Power Excel може бити и у другим форматима (CSV, XML, SQL, Azure, SharePoint List, SAP Business Object i drugi).
 • Уштеда у времену која се постиже

  • Опцијом да се свака намера о допуни нових података једноставно извршава
  • Техничким предиспозицијама које омогућавају брзо преузимање података из документа чија величина сеже до 256 MB (отприлике до сто милиона редова).
 • Визуализације динамичких приказа који могу да стану на један радни лист – овим су корисници поштеђени напорног прелиставања у намери да увидом у различите радне листове добију жељене одговоре који могу да им помогну у доношењу пословних одлука.
 • Израда извештаја са комплексним условима – захваљујући додатним модулима који су посебно развијени могуће је задовољити веома комплексне захтеве. Наиме уз помоћ формула могуће је у извештају приказати податке и њихове резултате упоредити са подацима који су резлтат промена из паралелног периода.

Сектори који најчешће користе Power BI:

 • Контролинг – особе које се интезивно баве контролингом ће препознати употребну вредност алата с обзиром да се у оквиру свог посла у већој мери служе предефинисаним извештајима који се налазе у тзв. Core системима али и појединим извештајима који се раде по захтеву корисника.
 • Ризици – представљају групу корисника који често раде процесе из домена Data Quality-a, па су им неопходни моцћнији алати у односу на традиционални Excel, помоћу којих могу да извуку одређене аномалије у подацима и да их правилно адресирају.
 • Продаја, набавка, маркетинг – сада имају на располагању алате који су способни да веома брзо врше операције са неколико десетина милиона података, па ће им то омогућити да поуздано и промптно сагледају битне елементе из текућих промена.
 • IT сектор – представља нову групу корисника која се традиционално није бавила овим алатом, али ће нови алати (поготово скрипте у оквиру Power Query-a) сигурно заинтересовати и ове кориснике. Истовремено, због тога што разумеју на који начин ради базе података, треба очекивати да помогну колегама из претходно наведених група у реализацији појединих комплекснијих задатака.
 • Остали – сви који се интезивно баве обрадом података и који у Excel-у проводе дневно у просеку не мање од четири сата.