Процесни модели успостављају редослед пројектних активности и на тај начин представљају комплетан животни циклус пројекта. У пословању се данас користи широк спектар процесних модела. MSF процесни модел потиче од процеса које је Microsoft користио у развоју својих апликација. Временом, овај модел је еволуирао и интегрисао неке од најефикаснијих принципа и популарних процесних модела у јединствени модел који се може искористити на било ком пројекту.

Овај модел се може применити у традиционалним окружењима за развој апликација, али је подједнако одговарајући и за развој и имплементацију e-commerce решења, веб-дистрибуираних апликација и других пословних решења која ће се појављивати у будућности.

Са друге стране, MOF (Microsoft Operations Framework) пружа организацијама техничке смернице на који начин да остваре и пруже поузданост, доступност, подршку и управљивост  критичних система и IT решења чији је рад заснован на коришћењу Microsoft производа и технологија.

MOF смернице се тичу људи, процеса, технологија и проблема у управљању који се односе на оперативност сложених, дистрибуираних и хетерогених IT окружења. MOF се базира на индустријским најбољим праксама које су документоване у оквиру ITIL-a (IT Infrastructure Library).

Projektovanje implementacija i održavanje