DIGITALIZACIJA U NAFTNO – GASNOM I ENERGETSKOM SEKTORU
DIGITALIZACIJA U NAFTNO – GASNOM I ENERGETSKOM SEKTORU

U četvrtak 01. decembra održana je radionica u Privrednoj komori Srbije, na temu Digitalizacija u naftno-gasnom i energetskom sektoru, u organizaciji Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS), a pod pokroviteljstvom Svetskog naftnog saveta (WPC).

Uvodnu reč je održao Goran Stojilković, predsednik NNKS-WPC koji je pozdravio sve učesnike, a zatim su se učesnicima obratili Nikolaj Zalevski, predsednik Radne grupe NNKS – WPC za digitalizaciju i Boban Mihajlović, vd pomoćnika direktora Kancelarije za IT i eUpravu, Republike Srbije.

Na temu Digitalizacije u postupku održavanja opreme i postrojenja, prezentaciju  „ Predictive Maintenance“  održala je Nadica Berić  ispred NIS ad, Novi Sad, i Marijana Stajić Vukumirović ispred HIP-Petrohemije Pančevo.

O digitalizaciji u okviru projekata maloprodaje govorila je Marija Halar, na temu Digitalizacija u primeni i realizaciji projekta „Drive go“ ispred kompanije NIS ad Novi Sad.

Modele informatičkih kuća, predstavili su Dragan Lazarević ispred Informatike ad, na temu Predstavljanje modela prediktivne analize potrošnje električne energije, i Filip Jekić ispred NITES, ASW, na temu Predstavljanje modela kratkoročnih i srednjoročnih predikcija proizvodnje i potrošnje električne energije.

Zaključak je da je radionica bila veoma uspešna i dobro prihvaćena.

Boban Mihajlović, vd pomoćnika direktora Kancelarije za IT i eUpravu, Republike Srbije
Dragan Lazarević, Informatika ad