U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o formi,

Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering Informatika akcionarsko društvo, Beograd (Stari grad)

objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama u prethodnih 12. meseci.

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA 2021.pdf el potpisano