Na dan kada Radio Beograd 2 obeležava 64 godine postojanja, 9. februara, tradicionalno je uručena nagrada „Nikola Milošević“, za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.

Ove godine, na osnovu odluke žirija koji su činili prof. dr Zoran Paunović (predsednik), prof. dr Bogdan Lubardić i prof. dr Zoran Dimić, nagrada je pripala Gorani Raičević.

U pitanju je, kako je navedeno u obrazloženju, “monolitna studija koja na celovit i upečatljiv način osvetljava život i delo jednog od naših najvećih pisaca. Čvrsto teorijsko uporište i jasno uspostavljen kontekst Crnjanskovog stvaralaštva polazišta su za kritički kompetentno promišljanje književnog opusa Miloša Crnjanskog i uzbudljivu priču o njegovom životu”.

Gorana Raičević, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dobitnica nagrade „Nikola Milošević“ Radio Beograda

Gorana Raičević, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dobitnica nagrade „Nikola Milošević“ Radio Beograda

Prof. dr Bogdan Lubardić (član žirija), gospođa Bora Babić, direktor izdavačke kuće Akademska knjiga, Prof. dr Zoran Paunović (predsednik žirija), Gorana Raičević, dobitnica nagrade i prof. dr Zoran Dimić (član žirija)

Prof. dr Bogdan Lubardić (član žirija), gospođa Bora Babić, direktor izdavačke kuće Akademska knjiga, Prof. dr Zoran Paunović (predsednik žirija), Gorana Raičević, dobitnica nagrade i prof. dr Zoran Dimić (član žirija)

Gorana Raičević je redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde na Odseku za srpsku književnost predaje Književnost srpske moderne, Poetiku Miloša Crnjanskog, Poetiku Ive Andrića i Savremene književne teorije.

Obimna monografska studija “Agon i melanholija: Život i delo Miloša Crnjanskog” predstavlja krunu njenog rada i rezultat dvodecenijskih izučavanja fokusiranih prvenstveno na sam autorov književni i publicistički opus, zatim na analize i tumačenja mnoštva studija, eseja, naučnih radova i knjiga napisanih o njegovom delu, ali i na proučavanja istorijskog konteksta – vremena i prilika u kojima je Crnjanski živeo i stvarao i to na temelju arhivskih izvora, prepiske, kao i svih drugih dostupnih relevantnih istorijskih referenci i istorijske građe.

Nagradu Gorani Raićević uručuje predsednik žirija Prof. dr Zoran Paunović

Nagradu Gorani Raićević uručuje predsednik žirija Prof. dr Zoran Paunović

“Agon i melanholija: Život i delo Miloša Crnjanskog” Gorana Raičević

“Agon i melanholija: Život i delo Miloša Crnjanskog” Gorana Raičević