Акционарство

Историјат акционарства у Информатици 1990-

13. 03. 2023

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 2/4 – 7 Датум: 13.03.2023. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички [...]

13. 03. 2023

Обавештење акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ „ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво Београд, Јеврејска 32 Број: 2/4 – 7 Датум: 13.03.2023. године Обавештење акционарима у вези одржавања 31. редовне Скупштине, сазване за 13. април 2023. године, [...]

14. 04. 2022

Годишњи извештај о пословању за 2021. годину

Годишњи извештај о пословању ИНФОРМАТИКА а.д. за 2021. годину Годишњи извештај за 2021. годину Информатика а.д. Годишњи извештај консолидован за 2021. Информатика а.д. Београд Образац годишњег финансијског извештаја – ГФИ-ПД2021 Образац годишњег финансијског извештаја – консолидовани [...]

8. 04. 2022

Исплата дивиденде акционарима за 2021. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА У складу с одлуком 30. редовне Скупштине Информатике а.д. од 31.03.2022. године о расподели нераспоређене добити  за 2021. годину,   Извршни одбор Друштва донео је дана 07.04.2022. године одлуку о исплати дивиденде за ту годину. [...]

1. 03. 2022

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 1/3 – 7 Датум: 01.03.2022. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички [...]

1. 03. 2022

Обавештење акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ „ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво Београд, Јеврејска 32 Број: 1/3 – 7 Датум: 01.03.2022. године Обавештење акционарима у вези одржавања 30. редовне Скупштине, сазване за 31. март 2022. године, [...]

28. 05. 2021

Годишњи извештај о објављеним информацијама

У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала и Правилником Комисије за хартије од вредности о форми, Предузеће за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг Информатика акционарско друштво, Београд (Стари град) објављује Годишњи документ о [...]

27. 04. 2021

Годишњи извештај о пословању за 2020. годину

Годишњи извештај о пословању ИНФОРМАТИКА а.д. за 2020. годину Годишњи извештај за 2020. годину Информатика а.д. Годишњи извештај консолидован за 2020. Информатика а.д. Београд Образац годишњег финансијског извештаја – ГФИ-ПД2020 Образац [...]

20. 04. 2021

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 2/7–7 Датум: 20.04.2021. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' [...]