Историјат акционарства у Информатици 1990-

27. 04. 2021

Годишњи извештај о пословању за 2020. годину

Годишњи извештај о пословању ИНФОРМАТИКА а.д. за 2020. годину Годишњи извештај за 2020. годину Информатика а.д. Годишњи извештај консолидован за 2020. Информатика а.д. Београд Образац годишњег финансијског извештаја – ГФИ-ПД2020 Образац [...]

20. 04. 2021

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 2/7–7 Датум: 20.04.2021. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' [...]

20. 04. 2021

Обавештење акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ „ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво Београд, Јеврејска 32 Број: 2/7–7 (2) Датум: 20.04.2021. године Обавештење акционарима у вези  одржавања 29. редовне Скупштине, сазване за 20. мај 2021. године, са [...]

11. 01. 2021

Обавештење о исплати дивиденде

Поштовани акционари, Према претходно  датој информацији од 16. децембра 2020. године,  обавештавамо да Информатика а.д. почиње исплату дивиденде у складу са Одлуком о расподели нераспоређене добити за 2019. годину, донетој на Скупштини акционара дана 11.06.2020. године  [...]

16. 12. 2020

Обавештење акционарима о исплати дивиденде по завршном рачуну за 2019. годину

Поштовани, На редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 11. јуна 2020. године, донета је одлука о расподели нераспоређене добити по завршном рачуну за 2019. годину, којом је обухваћена исплата  дивиденде у новцу. У складу са Уредбом [...]

12. 06. 2020

Годишњи извештај о пословању за 2019. годину

Годишњи извештај о пословању ИНФОРМАТИКА а.д. за 2019. годину Годишњи извештај консолидован за 2019. Информатика а.д. Београд Годишњи извештај за 2019. годину Информатика а.д. Образац годишњег финансијског извештаја – ГФИ-ПД2019 Образац [...]

12. 05. 2020

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 1/5-6 Датум: 12.05.2020. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг "Информатика" [...]

12. 05. 2020

Обавештење акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ „ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32 Број: 1/5-6 Датум: 12.05.2020. године Обавештење акционарима у вези одржвања 28. редовне Скупштине, сазване за 11. јун (четвртак) 2020. године, са [...]