Историјат акционарства у Информатици 1990-

23. 10. 2019

Обавештење о исплати дивиденде

Поштовани акционари, Обавештавамо да Информатика а.д. почиње исплату дивиденде у складу са Одлуком о расподели нераспоређене добити за 2018. годину, донетој на Скупштини акционара од 09.05. т.г.  и у складу са одлуком о исплати дивиденде, [...]

8. 08. 2019

Обавештење акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ „ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32 Број: 221/19-2 Датум: 08.04.2019. године Обавештење акционарима у вези одржвања 27. редовне Скупштине, сазване за 09. мај (четвртак) 2019. године, са [...]

8. 08. 2019

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 221/19 Датум: 08.04.2019. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' [...]

30. 04. 2019

Годишњи извештај о пословању за 2018. годину

Годишњи извештај о пословању ИНФОРМАТИКА а.д. за 2018. годину Годишњи извештај консолидован за 2018. Информатика а.д. Београд Годишњи извештај за 2018. годину Информатика а.д. Образац годишњег финансијског извештаја - ГФИ-ПД2018 Образац [...]

6. 08. 2018

Обавештење о исплати дивиденде

Обавештавамо  да Информатика а.д. почиње исплату дивиденде у складу са Одлуком Скупштине о расподели нераспоређене добити за 2017. годину од 08.05.2018. године и у складу са одлуком о исплати дивиденде, донетом од стране Извршног одбора дана [...]

25. 04. 2018

Годишњи извештај о пословању за 2017. годину

Годишњи извештај о пословању ИНФОРМАТИКА а.д. за 2017. годину Годишњи извештај консолидован за 2017. Информатика а.д. Београд Годишњи извештај за 2017. годину Информатика а.д. Образац годишњег финансијског извештаја - ГФИ-ПД2017 Образац [...]

15. 12. 2017

Обвештење о исплати дивиденде

Обавештавамо вас да Информатика а.д. почиње исплату дивиденде у складу са Одлуком Скупштине о расподели нераспоређене добити за 2016. годину од 04.04.2017. године и у складу са одлуком о исплати дивиденде, донетом од стране Извршног одбора [...]

30. 06. 2016

Обавештење о исплати дивиденде

Поштовани,Обавештавамо  да је  у складу са Одлуком о расподели нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2015. годину, донетом од стране Скупштине Информатике а.д.  и Одлуком о одобрењу исплате дивиденде, коју је донео Извршни одбор Друштва, утврђен [...]

23. 03. 2016

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 208/16 Датум: 22.03.2016. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' [...]

23. 03. 2016

Обавештење акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ „ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво Београд , Јеврејска 32 Датум: 22. март 2016. године Обавештење акционарима у вези одржавања 24. редовне Скупштине, сазване за 22. април (петак) 2016. године, [...]