Акционарство

Историјат акционарства у Информатици 1990-

16. 12. 2020

Обавештење акционарима о исплати дивиденде по завршном рачуну за 2019. годину

Поштовани, На редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 11. јуна 2020. године, донета је одлука о расподели нераспоређене добити по завршном рачуну за 2019. годину, којом је обухваћена исплата  дивиденде у новцу. У складу са Уредбом [...]

12. 06. 2020

Годишњи извештај о пословању за 2019. годину

Годишњи извештај о пословању ИНФОРМАТИКА а.д. за 2019. годину Годишњи извештај консолидован за 2019. Информатика а.д. Београд Годишњи извештај за 2019. годину Информатика а.д. Образац годишњег финансијског извештаја – ГФИ-ПД2019 Образац [...]

12. 05. 2020

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 1/5-6 Датум: 12.05.2020. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг "Информатика" [...]

12. 05. 2020

Обавештење акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ „ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32 Број: 1/5-6 Датум: 12.05.2020. године Обавештење акционарима у вези одржвања 28. редовне Скупштине, сазване за 11. јун (четвртак) 2020. године, са [...]

23. 10. 2019

Обавештење о исплати дивиденде

Поштовани акционари, Обавештавамо да Информатика а.д. почиње исплату дивиденде у складу са Одлуком о расподели нераспоређене добити за 2018. годину, донетој на Скупштини акционара од 09.05. т.г.  и у складу са одлуком о исплати дивиденде, [...]

8. 08. 2019

Обавештење акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ „ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32 Број: 221/19-2 Датум: 08.04.2019. године Обавештење акционарима у вези одржвања 27. редовне Скупштине, сазване за 09. мај (четвртак) 2019. године, са [...]

8. 08. 2019

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 221/19 Датум: 08.04.2019. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' [...]

30. 04. 2019

Годишњи извештај о пословању за 2018. годину

Годишњи извештај о пословању ИНФОРМАТИКА а.д. за 2018. годину Годишњи извештај консолидован за 2018. Информатика а.д. Београд Годишњи извештај за 2018. годину Информатика а.д. Образац годишњег финансијског извештаја - ГФИ-ПД2018 Образац [...]

6. 08. 2018

Обавештење о исплати дивиденде

Обавештавамо  да Информатика а.д. почиње исплату дивиденде у складу са Одлуком Скупштине о расподели нераспоређене добити за 2017. годину од 08.05.2018. године и у складу са одлуком о исплати дивиденде, донетом од стране Извршног одбора дана [...]

25. 04. 2018

Годишњи извештај о пословању за 2017. годину

Годишњи извештај о пословању ИНФОРМАТИКА а.д. за 2017. годину Годишњи извештај консолидован за 2017. Информатика а.д. Београд Годишњи извештај за 2017. годину Информатика а.д. Образац годишњег финансијског извештаја - ГФИ-ПД2017 Образац [...]