Информатика има велико искуство у развоју и примени сопствене линије индустријских програмабилних логичких контролера – PLC и SCADA система.

Развили смо неколико серија индустријских програмабилних логичких контролера са различитим модулима:

 • Интелигентним аналогним улазним модулом
 • Интелигентним аналогним излазним модулом
 • Дигиталним улазним модулом
 • Дигиталним излазним модулом
 • Модулима за серијску комуникацију
 • Модулима за напајање

Информатика је направила и софтверски пакет – InfoControl SCADA, који заједно са индустријским програмабилним логичким контролерима омогућава ефикасан надзор и управљање индустријским постројењима у реалном времену.

InfoCONTROL SCADA – компоненте пакета

 • Data Server врши обраду процесних величина и омогућава њихов приказ у HMI апликацији, детекцију, генерисање и архивирање аларма, генерисање и архивирање трендова… Опција редундантног рада обезбедјује максималну поузданост система.
 • Reporting System омогућава креирање извештаја о процесним величинама, историјату аларма и трендова, кумулативима, сменским тоталима…
 • Integration Server обезбедјује везу са пословним системом, подржава рецептуре и workflow дијаграме за рад са базом података
 • HMI (Human Machine Interface) је веза између оператора и постројења. Омогућава преглед процеса у форми симболичког приказа, аларма, трендова, генерисаних извештаја, …
 • WEB Application Server извршава WEB SCADA апликацију и омогућава приступ са удаљених локација помоћу стандардних веб-претраживача.