Informatika ima veliko iskustvo u razvoju i primeni sopstvene linije industrijskih programabilnih logičkih kontrolera – PLC i SCADA sistema.

Razvili smo nekoliko serija industrijskih programabilnih logičkih kontrolera sa različitim modulima:

 • Inteligentnim analognim ulaznim modulom
 • Inteligentnim analognim izlaznim modulom
 • Digitalnim ulaznim modulom
 • Digitalnim izlaznim modulom
 • Modulima za serijsku komunikaciju
 • Modulima za napajanje

Informatika je napravila i softverski paket – InfoControl SCADA, koji zajedno sa industrijskim programabilnim logičkim kontrolerima omogućava efikasan nadzor i upravljanje industrijskim postrojenjima u realnom vremenu.

InfoCONTROL SCADA – komponente paketa

 • Data Server vrši obradu procesnih veličina i omogućava njihov prikaz u HMI aplikaciji, detekciju, generisanje i arhiviranje alarma, generisanje i arhiviranje trendova… Opcija redundantnog rada obezbedjuje maksimalnu pouzdanost sistema.
 • Reporting System omogućava kreiranje izveštaja o procesnim veličinama, istorijatu alarma i trendova, kumulativima, smenskim totalima…
 • Integration Server obezbedjuje vezu sa poslovnim sistemom, podržava recepture i workflow dijagrame za rad sa bazom podataka
 • HMI (Human Machine Interface) je veza između operatora i postrojenja. Omogućava pregled procesa u formi simboličkog prikaza, alarma, trendova, generisanih izveštaja, …
 • WEB Application Server izvršava WEB SCADA aplikaciju i omogućava pristup sa udaljenih lokacija pomoću standardnih veb-pretraživača.