Procesni modeli uspostavljaju redosled projektnih aktivnosti i na taj način predstavljaju kompletan životni ciklus projekta. U poslovanju se danas koristi širok spektar procesnih modela. MSF procesni model potiče od procesa koje je Microsoft koristio u razvoju svojih aplikacija. Vremenom, ovaj model je evoluirao i integrisao neke od najefikasnijih principa i popularnih procesnih modela u jedinstveni model koji se može iskoristiti na bilo kom projektu.

Ovaj model se može primeniti u tradicionalnim okruženjima za razvoj aplikacija, ali je podjednako odgovarajući i za razvoj i implementaciju e-commerce rešenja, veb-distribuiranih aplikacija i drugih poslovnih rešenja koja će se pojavljivati u budućnosti.

Sa druge strane, MOF (Microsoft Operations Framework) pruža organizacijama tehničke smernice na koji način da ostvare i pruže pouzdanost, dostupnost, podršku i upravljivost  kritičnih sistema i IT rešenja čiji je rad zasnovan na korišćenju Microsoft proizvoda i tehnologija.

MOF smernice se tiču ljudi, procesa, tehnologija i problema u upravljanju koji se odnose na operativnost složenih, distribuiranih i heterogenih IT okruženja. MOF se bazira na industrijskim najboljim praksama koje su dokumentovane u okviru ITIL-a (IT Infrastructure Library).

Projektovanje implementacija i održavanje