Skup „Edukacije za povoljnije poslovanje lokalnih samouprava i javnih preduzeća” održan je 15. decembra 2016. u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, u Novom Sadu. Glave teme skupa bile su:

1. Domaći i inostrani fondovi za podsticajni razvoj
2. Usaglašavanje sa standardima u cilju povećanja konkurentnosti
3. Prekvalifikacija radne snage
4. Dualno obrazovanje
5. Neformalno obrazovanje
6. Unapređenje rada lokalne samouprave
7. Primena besplatnog softvera za obrazovne institucije – microsoft Office 365 Education.

Na skupu su govorili Branislav Bandić, pomoćnik za privredu sekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Borislav Staničkov, iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nebojša Kukić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu, Iso Planić, direktor Politehničke škole iz Subotice, Dejan Knežević, Informatika a. d. iz Beograda, kao i Đurađ Milanović, direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

Skupu su prisustvovali brojni predstavnici lokalnih samouprava, javnih preduzeća i obrazovnih ustanova sa područja AP Vojvodine.

Edukacije za povoljnije poslovanje lokalnih samouprava i javnih preduzeća

Cilj skupa bio je upoznavanje sa mogućnostima za stvaranje boljih uslova za povoljnije poslovanje loklanih samouprava i javnih preduzeća. Te mogućnosti se, pre svega, odnose na obučavanje u oblastima, poput pisanja projekata za EU fondove, upravljanja, budžetiranja, javnih nabavki, privlačenja investitora…

Na skupu je takođe bilo reči i o prevenciji dugoročne nezaposlenosti, pomoći u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg zapošljavanja, kvalitetnom ulaganju i obučavanju u obrazovanje zainteresovanih lica.

Kada je reč o prekvalifikovanju radne snage u cilju povećanja zaposlenosti, kao i o primeni dualnog i nefomalnog obrazovanja, tu se, pre svih, misli na mlade ljude koji su završili faklutete, a s čijim diplomama i kvalifikacijama teško pronalaze posao, takođe i na osobe sa posebnim potrebama, odnosno invaliditetom, kao i na osobe koje imaju više od 50 godina starosti i samim tim spadaju u rizičnu grupu kada je reč o mogućnostima za zapošljavanje. Zato je neophodno da se kroz programe prekvalifikacija, kao i dualnog i neformalnog obrazovanja angažuje što veći broj polaznika, a u okviru akcionih planova za zapošljavanje u jedinicama lokalne samouprave.

Na skupu je predstavljena i mogućnost uvođenja besplatnog softvera za obrazovne ustanove, u vidu Majkrosoftovog paketa Office 365. On je namenjen obrazovnim ustanovama i prilagođen je njihovim potrebama, o čemu je govorio predstavnik Informatike, Dejan Knežević, koji je takođe govorio iS o novom program obuka Nastavnog centra Informatike – Edukaciji za modernu lokalnu samouprava.

Edukacije za povoljnije poslovanje lokalnih samouprava i javnih preduzeća

Branislav Bandić, pomoćnik za privredu sekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Edukacije za povoljnije poslovanje lokalnih samouprava i javnih preduzeća

Milan Gligorijević, direktor Nastavnog centra Informatike i Đurađ Milanović, direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama

Edukacije za povoljnije poslovanje lokalnih samouprava i javnih preduzeća

Deo atmosfere sa skupa u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama

Edukacije za povoljnije poslovanje lokalnih samouprava i javnih preduzeća

Nebojša Kukić, direktor NSZ filijala Novi Sad

Edukacije za povoljnije poslovanje lokalnih samouprava i javnih preduzeća

Borislav Staničkov, načelnik školske uprave u Somboru, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Edukacije za povoljnije poslovanje lokalnih samouprava i javnih preduzeća

Iso Planić, direktor Politehničke škole, Subotica

Edukacije za povoljnije poslovanje lokalnih samouprava i javnih preduzeća

Dejan Knežević, Informatika a. d.