Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima, Informatika a.d.

O B J A V LJ U J E

pregled donetih odluka i rezultata glasanja na 32. redovnoj skupštini Društva, održanoj dana 29.03.2024. godine

Redni broj i naziv ODLUKE iz Dnevnog reda Skupštine Broj akcija koji je učestvovao u glasanju % osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju UKUPAN broj glasova broj glasova
za protiv uzdržani
1. Godišnji izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Informatike a.d. u 2023. godini. 116.441 64,68 116.441 116.441 0 0
2.Konsolidovani godišnji izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju grupe Informatika za 2023. godinu. 116.441 64,68 116.441 116.441 0 0
3. Redovni godišnji finansijskog izveštaj Informatike a.d. za 2023. godinu. 116.441 64,68 116.441 116.441 0 0
4. Revizorski izveštaj o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Informatike a.d. za 2023. godinu. 116.441 64,68 116.441 116.441 0 0
5. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj grupe Informatika za 2023. godinu. 116.441 64,68 116.441 116.441 0 0
6. Revizorki izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2023. godinu. 116.441 64,68 116.441 116.441 0 0
7. Raspodela neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2023. godinu. 116.441 64,68 116.441 116.441 0 0
8. Izveštaj o naknadama direktoa i članova Nadzornog odbora u 2023. god. 116.441 64,68 116.441 116.441 0 0
9. Izbor članova Nadzornog odbora
116.441 64,68 116.441 116.441
10. Izbor društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2024. godinu. 116.441 64,68 116.441 116.441 0 0

U Beogradu, 29.03.2024. godine

SEKRETAR DRUŠTVA
Darinka Mitrović, s.r.