Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. za 2017. godinu