Vesti

28. 05. 2020

Uspešan projekat Majkrosofta i Informatike a.d. omogućio EPS-u prognozu potrošnje uz pomoć veštačke inteligencije

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (JP EPS) je najveća kompanija u Srbiji, koja sa više od 30 hiljada zaposlenih, 3,5 miliona kupaca i više od 95% tržišnog udela, predstavlja ekonomsku i energetsku okosnicu naše zemlje. Precizna [...]