Акционарство

Историјат акционарства у Информатици 1990-

30. 06. 2016

Обавештење о исплати дивиденде

Поштовани,Обавештавамо  да је  у складу са Одлуком о расподели нераспоређене добити по годишњем рачуну за 2015. годину, донетом од стране Скупштине Информатике а.д.  и Одлуком о одобрењу исплате дивиденде, коју је донео Извршни одбор Друштва, утврђен [...]

23. 03. 2016

Позив акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОРМАТИКА" акционарско друштво Београд, Јеврејска 32. Број: 208/16 Датум: 22.03.2016. године На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ''Информатика'' [...]

23. 03. 2016

Обавештење акционарима

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ „ИНФОРМАТИКА“ акционарско друштво Београд , Јеврејска 32 Датум: 22. март 2016. године Обавештење акционарима у вези одржавања 24. редовне Скупштине, сазване за 22. април (петак) 2016. године, [...]

14. 05. 2013

Obaveštenje akcionarima

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU RAČUNARSKE OPREME I INFORMATIČKI INŽENJERING „INFORMATIKA" akcionarsko društvo Beograd 14. maj 2013. godine Obaveštenje akcionarima u vezi sa  21. redovnom Skupštinom akcionara Informatike a.d.   Društvo ima 180.011 običnih akcija, CFI kod ESVUFR [...]