Istorijat akcionarstva u Informatici 1990-

14. 05. 2013

Obaveštenje akcionarima

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU RAČUNARSKE OPREME I INFORMATIČKI INŽENJERING „INFORMATIKA" akcionarsko društvo Beograd 14. maj 2013. godine Obaveštenje akcionarima u vezi sa  21. redovnom Skupštinom akcionara Informatike a.d.   Društvo ima 180.011 običnih akcija, CFI kod ESVUFR [...]

17. 01. 2012

Obaveštenje

U skladu sa članom 63. Zakona o tržištu kapitala, Informatika a.d. Beograd, daje sledeće   O B A V E Š T E NJ E   Informatika a.d. Beograd, poseduje 16.363 sopstvene akcije , što čini [...]